VOORWOORD

Voorwoord

Voorwoord

Water werkt!

Draai de kraan open en er komt water uit. Met zo’n grote vanzelfsprekendheid dat we nooit stilstaan bij de prestatie die hiermee wordt geleverd. Beter gezegd: bijna nooit, want laat dit jaarverslag nou bedoeld zijn om er wél even bij stil te staan.

Bijna 44 miljoen kubieke meter water leveren aan ruim 288.000 aansluitingen, dat is niet niks. Schoon en betrouwbaar drinkwater stroomt dagelijks door ruim vijfduizend kilometer waterleiding van onze vijf productielocaties naar onze klanten, klein en groot. Onze klanten staan centraal: ze kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater voor een zo laag mogelijke prijs. Onze focus is gericht op tevreden klanten. Vanuit de behoeften van onze klanten richten we onze organisatie in en handelen we. Zo werkt water voor Waterbedrijf Groningen.

 

 

Lees het volledige voorwoord

Voorwoord

Onze klanten staan centraal: ze kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater voor een zo laag mogelijke prijs.

Riksta Zwart

Succesvol binden

Hoe tevreden onze klanten zijn, dat monitoren we continu. Zowel via driejaarlijks landelijk benchmarkonderzoek als door middel van onze eigen KlantContactMonitor. We nemen onze klanten serieus en laten ons door hen inspireren om continu verbeteringen aan te brengen in onze bedrijfsprocessen. Asset management en lean management zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Via asset management voeren we continu verbeteringen door in onze bedrijfsprocessen. Vorig jaar hebben we rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw tegen het licht gehouden, herschreven en zo belangrijke processen opnieuw ontworpen. Via lean management elimineren en minimaliseren we verspillingen: als iets niets toevoegt, dan verdwijnt het. Flexibel, snel, gemakkelijk, efficiënt, veilig, duurzaam en dichtbij de klant: dat zijn de kernbegrippen die we hanteren.

We kunnen water alleen zijn werk laten doen met de inzet van kundige, ervaren en gedreven medewerkers, die betrokken zijn bij onze klanten en bij elkaar. We investeren daarom continu in ons kostbare menselijke kapitaal. In een vernieuwde HR-visie hebben we de lijnen uitgezet die moeten leiden tot duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. In succesvol vinden en binden dus.

Laten zien dat water werkt

Het resultaat van de inspanningen van onze medewerkers is goed zichtbaar in de kleine en grote projecten, naast al die onzichtbare zaken die zo vanzelfsprekend goed gaan. Laat ik drie grote projecten noemen. Op de eerste plaats de nieuwe Ringweg-Zuid in de stad Groningen, waar ingrijpende wegwerkzaamheden grote consequenties hebben voor de ondergrondse infrastructuur. Samen met ‘ondergrondse’ partners verzetten we daar imponerend werk. Het project Tusschenwater, waar 10 miljoen kubieke meter waterwinning gepaard gaat met 1,3 miljoen kubieke meter noodwaterberging en natuurontwikkeling, is een mooi voorbeeld van duurzaam werken. Net als het project Duurzame watervoorziening Noordoost-Groningen, waar we werken aan de realisatie van twee twintig kilometer lange transportleidingen voor een duurzame drink- en industriewatervoorziening.

Duurzaamheid en productie, transport en levering van water gaan hand in hand. Water is de eerste levensbehoefte, zonder water geen leven. Schoon en zuiver water leveren, dat is de kern van het bestaan van Waterbedrijf Groningen. Dat kan alleen als de bronnen schoon en betrouwbaar zijn, of het nu gaat om grond- of oppervlaktewater. Wat er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald worden. Hiervoor werken wij zoveel mogelijk samen in projecten, die erop zijn gericht om een duurzame kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te garanderen.

Samenwerken voor water

Water als duurzame dorstlesser brengen wij continu onder de aandacht tijdens publieksevenementen, maar ook via educatie en voorlichting bij scholen. Om onze duurzame ambities en intenties te onderstrepen hebben we ons ontwikkeld tot een CO₂-neutrale organisatie, die voortdurend bezig is om haar CO₂-voetafdruk verder omlaag te brengen door verschillende ingrepen, variërend van het plaatsen van zonnepanelen tot het terugbrengen van het aantal autokilometers. Duurzaam, dat doe je in het groot én in het klein.

Samenwerken is cruciaal om de beschikbaarheid van drinkwater nu en in de toekomst te garanderen voor onze klanten. We werken samen voor water met heel veel verschillende partijen, van waterbedrijven tot waterschappen, van provinciale en gemeentelijke overheden tot energiebedrijven en van afvalinzamelaars tot kennisinstellingen en nog heel veel anderen. Door goed samen te werken laten we het water stromen. Samen zetten wij ons in om onze klanten de zekerheid te geven dat zij schoon en betrouwbaar water krijgen voor een zo laag mogelijke prijs. Hiermee laten we zien -dag in, dag uit- dat en hoe water werkt!

Riksta Zwart