Werkzaamheden

Water werkt alleen bij de gratie van een infrastructuur met leidingen en installaties, die goed functioneert. Waterbedrijf Groningen voert continu kleine en grote werkzaamheden uit om de infrastructuur op peil te houden. Een ingrijpend werk betreft het project Duurzame Watervoorziening Noordoost-Groningen. Het gaat hierbij om de aanleg van twee twintig kilometer lange transportleidingen voor drink- en industriewater van Groningen via de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde en langs Appingedam naar de Eemshaven. In 2017 vond de planuitwerking plaats. Onze industriële afnemers in het Eemshavengebied zijn zo straks verzekerd van koel- en proceswater, dat North Water levert. En met de aanleg van de extra drinkwatertransportleiding wordt dit gebied dubbelzijding met drinkwater gevoed. Een maatregel die zekerheid geeft in een gebied dat gevoelig is voor aardbevingen. Als water al ergens werkt….
Samen met Waterschap Noorderzijlvest hebben we een persrioolleiding ontworpen, die komt te liggen tussen de Eemshaven en Spijk. Ook vond in 2017 onderzoek plaats naar de winning van water uit het Eemskanaal en naar de inzet van gezuiverd afvalwater.