Asset management

Waterbedrijf Groningen is een asset intensief bedrijf en wil de prestaties van haar assets als systeem, nu en in de toekomst, beheren en optimaliseren onder maatschappelijk aanvaardbare risico’s. Aan de hand van asset management werken wij aan de continue verbetering van onze processen. Op basis van het verbeterprogramma ‘Excelleren in asset management’, dat in 2015 werd gestart, brachten wij ook in 2017 op een gestructureerde manier in het hele asset management proces van Waterbedrijf Groningen, North Water en WBG Duurzaam verbeteringen aan. De focus lag hierbij op een goede grip op prestaties, risico’s en kosten, tegen de achtergrond van ‘Samen 24/7 beheersbaar’.

Op basis van een GAP analyse (het verschil tussen het gewenste en huidige resultaat) hebben wij de belangrijkste processen in asset management opnieuw ontworpen. Daarbij zijn rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw beschreven. Deze processen zijn in de eerste helft van 2017 geïmplementeerd.
Ons asset management is conform ISO 55.000 ingericht en onderworpen aan een proefaudit door Lloyds. De resultaten van deze proef audit waren zodanig positief dat Lloyds ons heeft geadviseerd om voor daadwerkelijke certificering te gaan. Besloten is om dit in het tweede kwartaal van 2018 te gaan doen.