KERNCIJFERS

Kerncijfers

Nr. Kerncijfer Eenheid 2017 2016
         
  Financieel:      
1 Bedrijfsopbrengsten € miljoen 55,2 52,8
2 Bedrijfsresultaat € miljoen 6,5 5,2
3 Resultaat € miljoen 2,1 3,8
4 Investeringen drinkwater € miljoen 19,5 17,5
5 Investeringen WBGD € miljoen 0,1 0,0
6 Current ratio   0,48 0,37
7 Solvabiliteit % 37,9 38,7
8 Drinkwaterprijs kleinverbruik €/m3 1,14 1,14
9 Aandeel in resultaat North Water B.V. € miljoen 1,1 0,8
10 Aandeel in resultaat WarmteStad B.V. € miljoen ‑3,4 ‑0,1
         
  Klanten:      
11 Aantal aansluitingen x1 288 213 284 767
12 Afzet drinkwater netto 1.000 m3 43 742 43 310
13 Inkoop drinkwater 1.000 m3 3 708 3 680
         
  Personeel:      
14 Aantal fte in dienst 31/12 x1 220,9 214,0
15 Gemiddelde loonkosten € 1.000 70 806 69 393
16 Ziekteverzuim % 4,0 4,0
         
  Productie en distributie:      
17 Lengte hoofdleidingnet > 50 mm km 5 115 5 084
18 Niet in rekening gebracht verbruik (NIRG) % 4,4 5,3

Toelichting kerncijfers:

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva (= liquiditeitsratio)
Solvabiliteit = eigen vermogen in % van het balanstotaal
Drinkwaterprijs kleinverbruik =  volgens Vewin norm bij een gemiddeld verbruik van 94,2 m3 per jaar per huishouden.